Pallados Consulting

Software development services

Contact me
Det er ingen tvil om at Røyken er en boligkommune. Over 70% av arbeidstyrken pendler daglig ut av kommunen til sin arbeidsplass. Selv om jeg bare kan støtte meg på egen synsing, hva jeg hører fra venner og kjente, og egen erfaring, vil jeg tro at en del av de som pendler ut av kommunen kunne tenke seg å jobbe lokalt, og dermed korte betydelig ned på den daglige pendlingen.